side01.JPGside02.JPGside04.JPGside05.JPGside06.JPGside07.JPGside09.JPGside10.JPG

Cmentarze wojenne w Nowodworze Piaski i Skrobowie są śladem przeszłości, który nie pozwala zapomnieć, nie tylko Polakom, o minionych dziejach.

Dzięki realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu i współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wojewody Lubelskiego, Starosty Lubartowskiego, Wójta Gminy Lubartów, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, Nadleśnictwa Lubartów, Muzeum Lubelskiego w Lublinie Oddział Muzeum Regionalnego w Kraśniku, a także Ambasady Austrii, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w  2017 roku obydwa obiekty zostały zrewaloryzowane, a uroczystość ich otwarcia nastąpi w grudniu 2017 roku. Ponadto przygotowano ekspozycje wystaw edukacyjnych.

 

 

W ramach prac na cmentarzu w Nowodworze Piaski wykonano trwałe, stalowe ogrodzenie, ułożono nowy chodnik, poddano modernizacji kopiec, na którym umieszczono granitową tablicę z napisem „MIEJSCE SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH, NIEMIECKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W OKRESIE I ORAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ”, odbudowano nagrobki ziemne opatrując je krzyżami, wyeksponowano głaz narzutowy, a także wymieniono tablicę informacyjną, której aktualny napis brzmi: CMENTARZ ŻOŁNIERZY Z ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ POLEGŁYCH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ MIEJSCE SPOCZYNKU DWÓCH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ POLEGŁYCH W 1943 R.”

Cmentarz w Skrobowie, w ramach projektu poddany został pracom remontowym w zakresie wymiany ogrodzenia na stalowe przęsła, ułożenia chodnika do pomnika, wykonania cokołów z granitu w celu wkomponowania w płytę na pomniku, okolenia pomnika łańcuchem kowalskim i kostką brukową, odbudowy mogił ziemnych oraz wymiany tablicy informacyjnej z napisem CMENTARZ JEŃCÓW SOWIECKICH ZMARŁYCH W OBOZIE „LAZARECIE” W SKROBOWIE W LATACH 1941-1944.

Zabiegi przedsięwzięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie pomogą utrwalić pamięć o pochowanych na cmentarzach żołnierzach oraz burzliwych dziejach ziemi lubartowskiej.

 

Joomla templates by a4joomla